Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Generelt

Beskrivelse

Etablererprøven skal sikre at ansvarlige for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette etablererprøven.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Kriterier

For å få serveringsbevilling, må daglig leder av stedet ha bestått etablererprøven (dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven)

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Om søknadsprosessen

Veiledning

Kommunen vil legge til rette for at du kan ta etablererprøven. Opplysninger om kunnskapskrav får du i kommunen. Se også lenke under Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende. Du må ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

Praktiske opplysninger i forhold til prøveavleggelse

Frist for påmelding, evt. avbestilling  av prøven, er 2 døgn i forkant. Det koster kr. 400,- å avlegge etablererprøven.

Sted

Oppmøte i Kongsvinger kommune, Servicetorget, Fjellgata 2,  (gamle lokaler etter DNB)

Pensum

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" kan kjøpes på nettsiden www.vinn.no. Vinn kan også kontaktes på firmapost@vinn.no eller telefon 76 96 72 00.

Avleggelse av prøven

I Kongsvinger kommune avlegges prøven elektronisk. Du vil få resultatet av prøven umiddelbart etter at den er besvart

  • Prøven består av 50 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer, hvorav kun ett er riktig.
  • For å bestå prøven må 40 svar være riktig.
  • Prøvetakeren har anledning til å benytte medbrakte ordbøker og lovsamlinger som hjelmidler
  • Tid til disposisjon på prøven er 90 minutter

Utstedelse av bevis

Ved bestått prøve vil det bli utstedt et bevis. Beviset må oppbevares da det tjener som dokumentasjon for at innehaver har den nødvendige kunnskap om serveringslovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Kurs

Kongsvinger kommune avholder dessverre ikke kurs i etablererprøven

Saksbehandlingstid

Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen.

Merknader

Oppmelding gjøres til:


Andre opplysninger

Sist oppdatert
12.08.2016 08:21
Topp