Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Farlig avfall

Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for at det finnes mottak for farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall. Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker og dyr.

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

  • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
  • Oppladbare batterier (finnes egen returordning for) 
  • Maling, lim, lakk, løsemidler og spraybokser som inneholder farlige stoffer
  • Asbestholdige materialer 
  • PCB-holdige isolerglassruter (finnes egen returordning for) 
  • Impregnert trevirke
  • Ulike elektroniske og elektriske produkter (finnes egen returordning for)

Når du leverer farlig avfall, så sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet. 

Målgruppe
Husholdninger og virksomheter
Kriterier
Kommunens plikt begrenser seg til å motta inntil 400 kg farlig avfall per år per avfallsbesitter. I tillegg har kommunen plikt til å motta inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter per år per avfallsbesitter.
Pris for tjenesten
For husholdninger er det gratis å levere farlig avfall da kostnader knyttet til dette skal dekkes over renovasjonsavgiften. Virksomheter må betale gebyr ved levering av avfallet.
Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste, se avfallsforskriften kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer hvilke avfallstyper som er farlig avfall.

Forskrifter

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp