Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Grunnlån

Generelt

Beskrivelse

Husbankens grunnlån skal

 • bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø, universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse
 • bidra til å skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen
 • sikre nødvendig boligforsyning i distriktene

Lånet kan brukes til å

 • bygge nye boliger
 • utbedre boliger
 • bygge om eksisterende bygninger til boliger
 • kjøpe nye og brukte utleieboliger

Grunnlånet kan normalt utgjøre inntil 80 % av prosjektkostnadene.

Målgruppe
 • Enkeltpersoner
 • Utbyggere
 • Boligbyggelag
 • Borettslag
 • Selskaper og stiftelser
 • Kommuner og fylkeskommuner
Kriterier

Det er en forutsetning at boligene nyttes som helårsboliger. Boligene må ha en god, helhetlig kvalitet og ivareta kriteriene for universell utforming og miljø. Lånet skal ha en klar innretning mot rimelige kvalitetsboliger. Husbankfinansiering skal derfor avgrenses mot de dyreste boligene. Husbanken forutsetter at lånsøkeren har økonomisk evne til å betjene lånet og at dette kan dokumenteres.

Beslektede tjenester

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du må fylle ut søknadsskjema i to eksemplarer. Søknadsskjema kan du også få i kommunen.

Vedlegg
 • Målsatte tegninger
 • Situasjonsplan
 • Byggekontrakt/anbudsmateriale
 • Annen nødvendig dokumentasjon
 • Søknaden sendes til

  NAV Kongsvinger

  Søknadsbehandling

  I vurderingen vil det bli lagt vekt på lokale kostnads- og markedsforhold, kvalitet og brukergruppe. Husbanken tilbyr samarbeid tidlig i prosjekteringsfasen for å avklare kvalitet og pris.

  Klagemulighet

  Det er anledning til å klage på Husbankens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån eller tilskudd. Klagen må være skriftlig og sendes det kontoret som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes. Angi hva du klager over og hvilken endring du ønsker. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket. Hvis du ikke får medhold i klagen, sendes den til en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt for husbanksaker.

  Merknader

  Kontaktinformasjon

  • NAV Kongsvinger - Arbeid/Trygd/Sosial
  • Postadresse: Postuttak C Midtbyen, 2201 Kongsvinger
  • Besøksadresse: Torget (inngang fra Rådhusplassen og Storgata)
  • Telefon: 55 55 33 33
  • Åpningstid: 1000 - 1430
  • E-post: NAV-kundesenter

  Andre opplysninger

  Sist oppdatert
  26.02.2016 02:13
  Topp