Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Generelt

Beskrivelse
Elevene har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikke kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer.
Målgruppe
Elever i grunnskolen.
Kriterier
Du må være elev i grunnskolen.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk
Kommunen kan ikke kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter til materiell eller aktiviteter som er en del av grunnskoleopplæringen.

Lover
Retningslinjer

Om søknadsprosessen

Klagemulighet
Dersom skolen krever betaling for utgifter som er nevnt over, kan du klage til skolen. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:39
Topp