Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Helsestasjon for ungdom

Generelt

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om rus, røyk, alkohol, seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, psykiske problemer, fysisk aktivitet og kosthold.

Helsestasjon for ungdom kan også henvise deg til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Se mer informasjon om

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Beslektede Tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å tilby helsestasjon- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år.Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan henvende deg til din nærmeste helsestasjon (se info om Unghelsa Kongsvinger). Du trenger ikke å bestille time.

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylke. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
11.06.2015 02:31
Topp