Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Hjemmekompostering av matavfall

Generelt

Beskrivelse

Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet. Dette avfallet er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Mange har allerede i dag en eller annen form for kompostering av hageavfall. Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50 – 150 kg pr person årlig. Bor du i lavbebyggelse vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan egne regler gjelde.

Skal du hjemmekompostere matavfall, må du bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge.

Målgruppe

Privathusholdninger i kommunen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Samarbeidspartnere

Det lokale avfallsselskapet Grønn hverdag/det lokale hagelaget

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.Om søknadsprosessen

Veiledning

Du vil inngå en avtale med kommunen. Ta kontakt med kommunen/renovasjonsselskapet for å få nærmere informasjon om ordningen.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
26.11.2015 01:58
Topp