Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

Generelt

Beskrivelse

I de fleste grunnskoler går det barn som bor sammen med bare den ene av foreldrene. Det betyr at skolene må forholde seg til begge hjemmene når det gjelder informasjon.

  • Hvis foreldrene ikke har felles foreldreansvar for barnet, har også den av de biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets skolegang.
  • Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjon om barnets skolegang fra skolens side.
Målgruppe

Ikke-samboende foreldre med barn i grunnskolen.

Kriterier

Du er forelder med barn i grunnskolen og bor ikke sammen med den andre forelderen.

Om søknadsprosessen

Veiledning
Når du er den av foreldrene som barnet ikke bor hos, kan du henvende deg til skolen og be om å få informasjon direkte. Skolen plikter å imøtekomme det. Dersom dere som foreldre har felles foreldreansvar, trenger du ikke henvende deg til skolen hver gang du ønsker informasjon. Det er tilstrekkelig at du helt generelt ber om å få informasjonen. Dersom skolen ikke får noen anmodning om å gi slik informasjon, trenger skolen heller ikke gi det på eget initiativ.
Klagemulighet
Avslag på krav om informasjon kan påklages til Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:39
Topp