Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kunnskapsprøven - alkoholloven

Generelt

Beskrivelse

Kunnskapsprøven er obligatorisk for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling for alkohol på fast basis.

Målgruppe

Alle som vil godkjennes som styrer eller stedfortreder ved steder som har eller skal søke om salgs-/skjenkebevilling, må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve

Kriterier

Kunnskapsprøven om alkoholloven er en flervalgsprøve. Du vil få 45 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 16 av 21 svar være riktige.

Pris for tjenesten

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 300,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Beslektede Tjenester

Om søknadsprosessen

Veiledning

Kommunen vil legge til rette for at du kan ta kunnskapsprøven. Opplysninger om kunnskapskrav til kunnskapsprøven og søknadsskjema får du i kommunen. Du må ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

Praktiske opplysninger i forhold til prøveavleggelse

Frist for påmelding, evt. avbestilling  av prøven, er 2 døgn i forkant. Det koster kr. 400,- å avlegge etablererprøven.


Sted

Kongsvinger kommune, Servicetorget, Fjellgata 2,  (gamle lokaler etter DNB)

Pensum

Salgsbevilling:

Krever kunnskaper om innholdet i bestemmelser i alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelsene i disse kapitlene. Hvis det ønskes ytterligere forklaring til lovteksten og forskriftsteksten anbefales det å lese "Rundskriv IS-5/2008, Håndbok i alkoholloven m.v." som fås kjøpt i bokhandelen og kan lastes ned fra nettet.

Skjenkebevilling:

Krever kunnskaper om innholdet i bestemmelser i alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene.

Avleggelse av prøven

I Kongsvinger kommune avlegges prøven elektronisk. Du vil få resultatet av prøven umiddelbart etter at den er besvart

  • Prøven består av 30 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer, hvorav kun ett er riktig.
  • For å bestå prøven må 24 svar være riktig.
  • Prøvetakeren har kun anledning til å benytte ordbøker som hjelmidler, for eksempel engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok
  • Tid til disposisjon på prøven er 60 minutter

Utstedelse av bevis

Ved bestått prøve vil det bli utstedt et bevis. Beviset må oppbevares da det tjener som dokumentasjon for at innehaver har den nødvendige kunnskap om serveringslovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Kurs

Kongsvinger kommune avholder dessverre ikke kurs i etablererprøven

Vedlegg

Legitimasjon

Saksbehandlingstid

Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen.

Merknader

Oppmelding gjøres til:


Andre opplysninger

Sist oppdatert
12.08.2016 08:23
Topp