Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Generelt

Beskrivelse

Ledsagerbeviset er et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement samt visse transportmidler.

Målgruppe

Funksjonshemmede

Kriterier

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om vedkommende mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Samarbeidspartnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Beslektede tjenester
Brosjyrer

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.Om søknadsprosessen

Veiledning
Vedlegg

Søknaden skal vedlegges passfoto.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Søknaden sendes til

Kongsvinger kommune, Kultur- og fritidsenheten, 2226 Kongsvinger

Søknadsbehandling

Ved behov kan det innhentes uttalelse fra enten fastlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager.

Merknader

Kontaktinformasjon

  • Kultur- og fritidsenheten
  • Besøksadresse: Fjellgata 2
  • Telefon: 62 87 40 00
  • Saksbehandler Monica Flåseth

Andre opplysninger

Sist oppdatert
22.02.2016 02:50
Topp