Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Miljøfyrtårn - sertifisering

Generelt

Beskrivelse

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive miljøvennlig og samtidig lønnsomt. Virksomheten gjennomfører en miljøanalyse, og funnene i denne analysen forteller hva virksomheten må gjøre før den kan bli sertifisert. Økt kildesortering og gjenbruk, redusert energibruk og redusert sykefravær er positive resultater som oppnås. Stadig flere offentlige instanser og private bedrifter stiller krav til sine leverandører om at de er miljøsertifisert.

Sertifisøren bestiller sertifikatet hos Stiftelsen Miljøfyrtårn og sertifikatet utstedes av sertifisør og ordfører i kommunen.

Målgruppe

Private og offentlige virksomheter

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Samarbeidspartnere

Sertifiseringsordningen forvaltes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen (LO), Handels- og servicenæringenes Hovedorganisasjon (HSH), Bedriftsforbundet, kommuner/fylkeskommuner og KS - kommunenes interesseorganisasjon, har representanter i stiftelsens styre.

Beslektede tjenester

Om søknadsprosessen

Veiledning

Virksomheten kontakter en miljøfyrtårnkonsulent som bidrar til å velge bransjekrav. Det er utviklet krav innenfor ulike bransjer (for eksempel rørlegger, hotell, barnehage og skole). Med støtte av konsulenten gjennomfører virksomheten så en miljøanalyse. Når virksomheten oppfyller kravene, kontakter konsulenten kommunens sertifisør. Virksomheten sertifiseres og rapport sendes Stiftelsen Miljøfyrtårn, som registrerer sertifiseringen og sender sertifikat til kommunen. Etter tre år skal virksomheten resertifiseres. Hvert år sender virksomheten en miljørapport med handlingsplan til Stiftelsen Miljøfyrtårn.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
04.04.2011 03:15
Topp