Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Publisering av saksdokumenter på Internett

Generelt

Beskrivelse

Som et ledd i forvaltningens informasjonsstrategi benyttes Internett i økende grad til å publisere saksdokumenter. Som innbygger og bruker av offentlige tjenester kan du lese sakslisten for et politisk utvalg, søknader, avslag og andre sakspapirer fra en PC hvor du måtte ønske. Dokumenter som er unntatt offentlighet eller som inneholder "følsomme" personopplysninger eller fødselsnummer kan ikke publiseres.

Målgruppe

Innbyggere og brukere av offentlige tjenester

Kriterier

Det er anledning til å publisere:

  • Offentlige journaler (med opplysninger om hvem som har henvendt seg om en bestemt sak)
  • Dokumenter som ikke er unntatt offentlighet og hvor hensynet til personvern ikke taler mot publisering

Dokumenter til og fra offentlige etater, næringsdrivende med mer inneholder sjelden personopplysninger som tilsier at disse ikke kan publiseres på Internett. Dokumenter som omhandler mer private forhold, begrenses av personopplysningsloven når det gjelder hva kommunen kan publisere.  

Sensitive personopplysninger (slik som etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning og helseforhold) er ofte taushetsbelagte og vil derfor ikke kunne publiseres uten samtykke. Det samme gjelder andre personopplysninger som ikke er taushetsbelagte, men som vil kunne oppfattes som belastende å få offentliggjort. Dette kan for eksempel gjelde opplysninger om utdannelse og yrkeserfaring. Fødselsnummer kan ikke publiseres på internett.

Kommunen må foreta en konkret avveining mellom hensynet til offentlighet og personvern før publisering. 

Om søknadsprosessen

Klagemulighet

Ved brudd på regelverket kan du klage til kommunen. Du kan også klage til Datatilsynet. Etter personopplysningsloven § 49 kan kommunen være erstatningspliktig ved oppstått skade.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
19.02.2016 01:36
Topp