Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Renovasjon

Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall (”tvungen renovasjon”). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander slik som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. (Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.)

Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall (se egen tjenestebeskrivelse).

Målgruppe
Husholdninger i kommunen
Pris for tjenesten
Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.
Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Lover

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp