Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving

Generelt

Beskrivelse

Fra og med 1. januar 2009 er det felles frist  for arbeidsgivernes innsending av oppgave og oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fristen er den 15. i måneden etter utløpet av hver av de seks tomånedlige terminene (januar/februar - mars/april osv). Betaling skjer til skatteoppkrevers (kemner/kommunekasserers) bankkonto for skatt. Det er også anledning til å benytte elektronisk betaling med bruk av KID-nummer. KID-nummeret står nederst til venstre på den tilsendte giroen. KID-nummer kan også fås ved henvendelse til skatteoppkreveren eller på www.skatteetaten.no.

Ved unnlatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer.  Dersom kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven. 

Innen 31. januar i året etter inntektsåret skal arbeidsgiver sende innberetning av lønns- og trekkoppgaver.

Målgruppe

Arbeidsgivere - virksomheter

Brosjyrer

Mer informasjon finnes på skatteetatens hjemmeside. Velg arbeidsgiveravgift under "Alt om".

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Se skattebetalingsloven §§ 5-11, 10-10 og kap. 5. Se Skattedirektoratets årlige melding om arbeidsgiveravgift.


Lover

Andre opplysninger

Sist oppdatert
23.11.2015 01:10
Topp