Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning

Generelt

Beskrivelse

Tildeling av skjenkebevilling som gjelder enten

  • ambulerende skjenkebevilling eller
  • skjenking for en enkelt, bestemt anledning

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan enten gis som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.  Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så sant det ikke tas betalt for drikke.

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk
Målgruppe

Skjenkebevilling kan søkes av personer som ønsker å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet.

Kriterier

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Alkoholloven § 1-6 annet ledd (enkelt anledning) Alkoholloven § 4-5 (ambulerende)


Forskrifter

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling.

Vedlegg

Legitimasjon

Søknadsfrist

Du må søke i god tid før arrangementet skal finne sted.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes
Kongsvinger kommune
Service- og forvaltningsenheten
PB 900
2226 Kongsvinger

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis én uke.

Søknadsbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Merknader

Kontaktinformasjon


Andre opplysninger

Sist oppdatert
12.08.2016 08:18
Topp