Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Undervisning i hjemmet

Generelt

Beskrivelse

Hjemmeundervisning innebærer at foreldrene selv underviser egne barn. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene og kan også kalle barnet eller ungdommen inn til spesielle prøver. Dersom lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, skal kommunen kreve at barnet begynner i skole.

Målgruppe

Foreldre til elever i grunnskolen som ut fra ideologiske og/eller religiøse/livssynsmessige grunner anser hjemmeundervisning som det beste for barna.

Kriterier

Det kreves ikke formell pedagogisk kompetanse. Innholdet i undervisningen må følge bestemmelser gitt i opplæringsloven med forskrifter. Privat hjemmeundervisning må avgrenses mot skolevirksomhet. Dersom man underviser andres barn, er det skolevirksomhet som må godkjennes av departementet.

Pris for tjenesten

Kommunen plikter ikke å holde elevene med lærebøker og undervisningsmateriell når de mottar hjemmeundervisning. Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon fra kommunen. Elever som mottar hjemmeundervisning, har ikke rett til spesialundervisning.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Opplæringslova §§ 2-1, 2-13 og 14-2


Lover
Forskrifter

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du melder skriftlig fra til kommunen om at du skal starte med hjemmeundervisning.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
20.02.2017 01:01
Topp