Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Enheter

Veivedlikehold

Generelt

Beskrivelse

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. (Fylkeskommunene sørger for fylkesveier, staten for riksveiene.) Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter

  • kjørebane
  • banketter
  • skråninger og dreneringssystem

Vedlikeholdet kan omfatte

  • feiing og renhold
  • fjerning av søppel
  • klipping av vegetasjon
  • rydding i kraftsoner
  • veioppmerking og skilting
  • brøyting og strøing om vinteren
Målgruppe

Alle brukere av kommunale veier - kjørende, gående, syklende, osv.

Kriterier

Brukere må holde veien fri etter de retningslinjer som kommunen gir, ikke skade offentlig vei eller fjerne innretninger som hører til veien. Det må heller ikke lagres ting på veiområdet eller langs veien innenfor byggegrensefeltet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Nasjonal Vegdatabank

Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Lover

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp