Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Haugekvartalet

Sameiet Tommelstadsgate 6 A ønsker å bygge ut Haugekvartalet med forretninger, kontorer og boliger. I fjor sommer ble det vedtatt en egen reguleringsplan for kvartalet, men endringene i boligmarkedet bidro til at prosjektet ble utsatt.

Reguleringsplanen legger til rette for ca 3500 m2 med kjøpesenter i 1. etasje, forretninger eller kontorer i 2. etasje og til sammen 22 leiligheter i 3. og 4. etasje. Leilighetene vil få store private terrasser samt leke- og oppholdsarealer på to større takterrasser. I kjelleren vil det bli opparbeidet ca 70 parkeringsplasser.

De bevaringsverdige bygårdene Haugegården og Schøyengården blir hensyntatt i byggeprosjektet ved at rommet mellom byggene får et nytt bygg med volum, form og materialbruk tilpasset de eldre bygårdene.

Utbygging av Haugekvartalet er viktig for å få til mer liv og aktivitet også i denne delen av sentrum. Kommunen håper og tror at boligmarkedet er i ferd med å ta seg opp, slik at prosjektet kan bli realisert i nærmeste fremtid.

Hagekvartalet, perspektiv 1

Haugekvartalet, perspektiv 2

Sist oppdatert: 19.08.2009 10:24
Tekst: 
Foto: 
Topp