Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kongsvinger festning

Kongsvinger Festning er et av landets og Hedmark fylkes viktigste kulturminner og regnes som et av regionens fyrtårn i reiselivssammenheng

Nasjonale Festningsverk, som forvalter Norges 14 historiske festninger, har utarbeidet en strategi for festningen som blant annet beskriver de tre elementer som danner profilen ”Kulturfestningen i Grenseland”:

  • Kunst (Erik Werenskiolds barndomshjem, og inspirasjonskilde for flere betydelig kunstnere)
  • Kultur (Arena for festningsspill, konserter og andre kulturarrangement)
  • Den nasjonale fortellingen (Ubrutt forsvarshistorie fra 1680-årene til 2005)

Målet for Forsvarsbygg NFV er at festningen skal være en attraktiv arena for både kurs, konferanse, kultur og opplevelser for alle.

Med dette som utgangspunkt har Kongsvinger Festning jobbet frem et forslag til utviklingsplan for ny bruk av bygningene, i hovedsak på indre festning. Dette arbeidet har skjedd i samarbeid med rådgivende arkitekt, ingeniører og reiselivsrådgiver.

Prosjektet inneholder en totalplan for utvikling av etablissementet:

  • Kasernen for overnatting (total renovering) med ca 30 rom og ca 80 sengeplasser
  • Arsenalet som arena for kunst/kultur aktiviteter og kurs/konferanse
  • Kommandantboligen for salonger og servering. Et forslag er å reversere to av rommene interiørmessig tilbake til den tiden da Werenskiold bodde på festningen.
  • Slaveriet for servering og festlokaler
  • Indre vakt som et sentralt booking- og velkomstsenter 
  • Gyldenborg for kurs- og konferansefasiliteter

kongsvinger festning

Sist oppdatert: 23.12.2009 13:20
Tekst: 
Foto: 
Topp