Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Hjorteviltplan 2010-2014

Kongsvinger kommune sender med dette ut på høring forslag til Hjorteviltplan (les elg).

Planen er utformet av NINA naturdata 2009/2010 i samarbeid med Kongsvinger kommune. Faktagrunnlaget bygger statistikk fra Sett elg og tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Ved endringer av viltloven av 30. juni 2000 har kommunen fått lovfestet overføring av ansvar og virkemidler i viltforvaltningen, spesielt innenfor forvaltningen av hjortevilt og bever. Endringene er fulgt opp i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22. mars 2002.

Kommunens myndighet innebærer å kunne fastsette forskrifter og fatte enkelt vedtak i saker som berører rettighetshaverne. De har på sin side fått et større ansvar for det praktiske forvaltningsarbeide. Stikkord her er utarbeidelse av bestandsplaner.

Forslaget som sendes ut på høring til berørte parter er diskutert i møte med valdledere 21. februar. Etter høringsfristen skrives saken og blir lagt fram for politisk behandling i komite` for næring, kultur og miljø og kommunestyre.

Jeg ber dere spesielt kommentere punkt 5 og 6, og samtidig sende inn gode bilder digitalt som kan være med å gjøre planen enda mer lokal og leseverdig. Min E-post er paal.oieren@kongsvinger.kommune.no.

Hjorteviltplan 2010-2014, Kongsvinger kommune [pdf, 1Mb].

Vi ber høringsinstansene sende skriftlig svar til Kongsvinger kommune, teknisk forvaltning, 2226 Kongsvinger innen 9. april 2010.

Med hilsen
Paal Øieren
landbruksveileder
tlf. direkte 62 80 82 82

Sist oppdatert: 26.03.2012 09:30
Foto: 
Topp