Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kommunedelplan Helse 2010 - 2021

Høring av planprogrammet

Kongsvinger kommune skal utarbeide en kommunedelplan for Helse 2010 - 2021, som skal bygge på prinsippet om at befolkningen i Kongsvinger skal ha ”Livskvalitet hele livet”.

Forslag til planprogram er første del av planarbeidet og synliggjør hvilke satsningsområder og utfordringer kommunen skal arbeide videre med og hvorfor.

Formannskapet i Kongsvinger kommune har vedtatt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn (FS - 008/10). Høringsperioden er 3. februar – 17. mars 2010. Det forventes at planprogrammet sluttbehandles i kommunestyret i april 2010.

Gjennom høringen får kommunen sjekket ut om de foreslåtte satsningsområdene og de viktigste utfordringene er med.

I planprogram foreslås 3 hovedsatsningsområder knyttet til Helse:

  • Lavest Effektive OmsorgsNivå = LEON
  • Folkehelse og forebygging
  • Kompetanseutvikling

I selve kommunedelplanen som skal behandles i kommunestyret senest november 2010, blir det fastsatt mål og retningslinjer for hvordan utfordringene og oppgavene skal løses gjennom bruk av ulike virkemidler og konkrete tiltak.

Her kan du lese hele planprogrammet

Forslag til planprogram er tilgjengelig på postkontoret, post/butikk, biblioteket og i Kongsvinger kommunes servicetorg i høringsperioden.

Kongsvinger kommune ønsker en bred diskusjon. Vi oppfordrer alle til å engasjere seg i høringen ved å komme med innspill og merknader 

For nærmere informasjon kontakt:

Frist for innspill er 17. mars 2010.

Du kan sende høringsinnspill per brev til:
Kongsvinger kommune
Postmottak
2226 Kongsvinger

Eller du kan sende høringsinnspill elektronisk via skjemaet nedenfor.

Lykke til!

Høringsuttalelsen gjelder:
  
Skriv dine uttalelser i feltet:
Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
  
 
Sist oppdatert: 26.03.2012 09:30
Tekst: 
Foto: 
Topp