Arealstrategi for næringsområder - kongsvinger kommune Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Arealstrategi for næringsområder

Kommunene har ansvaret for å tilrettelegge attraktive næringsarealer. Dette er spesielt viktig for Kongsvingerregionen da regionen satser på etablering av virksomheter som ofte er arealkrevende og som forutsetter gode logistikkløsninger og effektiv markedstilgang for å etablere seg  / investere. Kommunene i Kongsvingerregionen har besluttet at det som at det som et ledd i å tilrettelegge for nye 100 nye arbeidsplasser i regionen skal utarbeides og vedtas en felles arealstrategi for regionale områder.

Her finner du hele arealstrategien for næringsområder (pdf).

Med utgangspunkt i næringsstrategi, markedsanalyse, fremtidige infrastrukturinvesteringer og kartlegging av eksisterende og potensielle arealer er det definert 4 strategier:

  1. Det etableres et nasjonalt transportknutepunkt for godstransport på bane hvor det tilrettelegges for samarbeid med andre næringsområder
  2. Det utvikles et stort næringsområde for bilbasert virksomhet – så nær Kløfta, Gardermoen og Oslo som mulig
  3. Hver kommune skal videreutvikle minimum ett næringsområde hvor pris og infrastrukturtilrettelegging gjør områdene attraktive
  4. Kommunene skal markedsføre regionens næringsarealer i fellesskap

Arealstrategien gir en nærmere beskrivelse av disse.

Sist oppdatert: 27.09.2017 09:59
Tekst: 
Foto: 
Topp