Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Reguleringsplan Løvenskiold terrasse- offentlig ettersyn

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 er det i planutvalgets sak 17/17 den 25.04.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan 201603 Løvenskiold terrasse ut til offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter Thv. Løvenskiolds veg og området mellom denne og Galgebakken samt krysset mellom Thv. Løvenskiolds veg og Winsnes gate. Det er det samme området som ble regulert i 2013. Planområdet inkluderer gnr./bnr. 51/65, 51/60, 51/19, 51/276, 51/20, samt deler av gnr./bnr. 51/125, 51/40, 52/200, 51/30 og 51/54, 51/28, 51/184, 52/13.

Planen skal legge til rette for tre nye boligblokker med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer og parkering.

Aktuelle dokumenter finnes i Plandialog, følg link lenger ned på denne siden. Alle dokumenter kan også ses på Kongsvinger bibliotek og på servicetorget i Kongsvinger rådhus.

Eventuelle merknader kan sendes på tre måter:

  • Via ”Plandialog” ved å trykke på konvoluttikonet ”Send uttalelse”. Se link lenger ned i denne artikelen.
  • Skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no 
  • Som brev til Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning, Postboks 900, 2226 Kongsvinger

Frist for innsending av innspill er 10.06.2017

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Første gang kartportalen startes i nettleseren Internet Explorer versjon 8 eller tidligere får du automatisk spørsmål om du ønsker å laste ned et tilleggsprogram. Dette må installeres for at Plandialog skal fungere. Det finnes en egen veiledningsside for brukere av nettleserene Safari, Firefox og Internet Explorer 9.

Start Plandialog over reguleringsplanen Løvenskiold terrasse her.

VIDEO: Slik bruker du Plandialog (3:19).

Har du problemer med å starte PlanDialog eller er det første gang du er inne på kommunens kartside? Her finner du mer informasjon om PlanDialog.

Sist oppdatert: 06.10.2017 09:58
Tekst: 
Foto: 
Topp