Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Nyhetsarkiv

Ny Rådmann i Kongsvinger

Gry M. Sjødin Neander ble torsdag 21.06.2018 tilsatt som rådmann av et enstemmig kommunestyre. Neander er for tiden rådmann i Spydeberg kommune. Med vennlig hilsen Rune Lund Fungerende Rådmann /...

Ledig sommerjobb i skogen

Er du interessert i skogsarbeid, over 15 år og i god form? Rekrutter til skogs søker ungdom til sommerjobber i Kongsvinger og Eidskog.

Åpen tilskuddsordning for kommuner med ulverevir

Med virkning fra i år har nasjonale myndigheter innført en ny støtteordning for kommuner med ulverevir. På statsbudsjettet ble det satt av 20 millioner kroner til næringsutvikling, tjenestetilbud o...

Beverjakt i Kongsvinger

Kommunestyret har bestemt nye jakttider for bever. Tidsrammen er nå fra 1. oktober til 1. februar. Nytt er også at beveren betraktes som småvilt og en trenger ikke lenger fellingstillatelse fra...

Viktig info om søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Viktig info og ny frist og for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket.

Ledige sommerjobber for ungdom -Rekrutter til skogs

Kontaktutvalgene for skogbruk i Kongsvinger og Eidskog søker motiverte og arbeidssomme ungdommer til sommerjobb i skogen. Vi ønsker oss inntil fem nye rekrutter og fem ungdommer som har vært med på...

Skogfond med skattefordel

Skogkurs og Landbrukskontoret arrangerer kurs i: «Smart bruk av Skogfond med skattefordel»

Dagseminar radikalisering - 8. mars

Gratis dagseminar for ansatte i skoleverket, politiet, NAV, PPT, DPS, BUP, Familievernkontor, SLT-koordinatorer, frivillige organisasjoner og andre som jobber med disse temaene. Tidspunkt: Onsdag 8...

Barnehageplasser fra høsten 2017

Kommunale og private barnehager

Fiskefondsøknad

Det kan søkes om midler til opphjelp av fiske i kommunen.

Eiendomsskatteliste 2017

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelista for 2017 til offentlig gjennomsyn. Skattelista og fritakslista etter § 7 kan sees i Servicetorget, Fjellgata 2 frem til...
[Error: No property "ListImage".]

Eiendomsskatteliste 2017

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelista for 2017 til offentlig gjennomsyn. Skattelista og fritakslista etter § 7 kan sees i Servicetorget, Fjellgata 2 frem til...

Kontoutskrift skogfondskonto tilgjengelig i Altinn

Nytt fra 2017 er at kontoutskrift for skogfondskonto sendes til skogeier sin meldingsboks i Altinn. Kontoutskrift for 2016 er nå tilgjengelig i Altinn og kan hentes derfra. Dersom ikke kontoutskrif...

Tilskudd til vannmiljøtiltak

Hedmark Fylkeskommune utlyser tilskudd til Vannmiljøtiltak. Søknadsfrist 1. februar

Legevakt julen 2016

Gjelder for Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør- og Nord-Odal kommunene Ved behov for øyeblikkelig hjelp:

Kongsvingerregionen inviterer til familiefest

Det er ikke bare Ullevaal som er arenaen for å markedsføre KIL og Kongsvinger under cuphelgen i Oslo førstkommende helg. Hele Kongsvingerregionen inviterer i samarbeid med KIL Toppfotball til stor...
Topp