Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Beredskapsøvelse i Kongsvinger

19. Oktober vil deler av Kongsvinger sentrum se veldig annerledes ut. Sentrum vil preges av nødetater og skadde mennesker.  Det er heldigvis en øvelse, men det kan se dramatisk ut.

Hvorfor øver vi?

Skulle det en dag oppstå en hendelse av stor og dramatisk karakter er det viktig at alle samfunnets ressurser er samtrente og effektive. Man presterer aldri høyere enn treningsnivået hvis det ekte skulle oppstå, og derfor er det så viktig at vi øver sammen.

Hvem er det som øver?

Det er svært mange aktører som blir involvert hvis en større hendelse skulle oppstå i Norge. De mest kjente og lettgjenkjennelige er selvsagt nødetatene. I tilegg til disse er det mange aktører som folk flest kanskje ikke forbinder med katastrofehåndtering. KOngsvinger kommune vil ha en viktig rolle i å ta i mot pårørende og lettere skadde. De frivillige organisasjonene vil ha en viktig rolle som støtte- og avlastningstjenester for de ansvarlige aktørene og en mengde frivillige vil ha roller som markører og spill-partnere inn i den fiktive hendelsen som vi skal øve på

Hva er det som øves?

Når en hendelse oppstår er det selvsagt viktig at akuttkjeden fungerer, og denne skal selvsagt øves også denne gang. I tillegg er det viktig at det øves på samhandling mellom Kongsvinger kommunes kriseledelse og nødetatene.
På denne mårten får vi se hvordan vi kan best forbedre oss slik at Kongsvingersamfunnet står best mulig rustet hvis en ekte hendelse en dag oppstår. 

Alle aktørene trener og øver for å tydeliggjøre roller, kommunikasjonslinjer, planer og øke våre ferdigheter koblet til håndtering av større katastrofer. Vi øver også for å vise befolkningen at vi ønsker å være forberedt hvis en krise skulle oppstå. Øvelsen er en fullskalaøvelse med alle nødetatene og samarbeidende organisasjoner. Det vil skje en ulykke i Kongsvinger sentrum som innebærer skadde elever fra NTG. . Hendelsen fører til at nødetatene, (politi, brann, ambulanse) Sykehuset Innlandet Kongsivnger og Kongsvinger kommune må iverksette sine beredskapsplaner.

Etter gjennomført trippelvarsling mellom nødetatene skjer en kontrollert utrykning til angitt skadested. Blålys og sirener vil ikke bli benyttet i forbindelse med øvelsen.

Når og hvor øvelsen blir gjennomført?

Øvelsen skjer onsdag 19. oktober 2016 i tidsrommet kl.08:00 - 16:00. Det blir aktivitet på følgende steder:

  • NTG og området ved Storhallen
  • Kommunens krisestab, Kongsvinger rådhus
  • Kommunens sted for evakuerte og pårørende, 
  • Roverudhjemmet
  • Kongsvinger sykehus
  • Nødsentralene 110 i Elverum – 112 i Hamar – 113 i Gjøvik
  • Hedmark Politidistrikt, Kongsvinger politistasjon
  • NTG
  • Høgskolen i Hedmark - Kongsvinger
Sist oppdatert: 19.10.2016 23:31
Tekst: 
Foto: 
Topp