Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Høring - ny forskrift slamtømming

Komité for kultur, miljø og integrering vedtok 17.02.2016 i sak 006/16 legge forslag til ny slamforskrift til høring med hjemmel i Forvaltningsloven § 37.

Høringsfristen er satt til mandag 12.desember 2016.

Vedlagt følger saksfremstillingen, forslag til ny slamforskrift og gammel forskrift.

Ved henvendelse i saken, ta kontakt med Andreas Fuglum på telefon 48248535 eller på e-post andreas.fuglum@kongsvinger.kommune.no eller til kundesenteret postmottak@kongsvinger.kommune.no.

 

Vedlegg:

Sist oppdatert: 13.12.2016 08:31
Tekst: 
Foto: 
Topp