Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Ledige sommerjobber for ungdom -Rekrutter til skogs

Kontaktutvalgene for skogbruk i Kongsvinger og Eidskog søker motiverte og arbeidssomme ungdommer til sommerjobb i skogen. Vi ønsker oss inntil fem nye rekrutter og fem ungdommer som har vært med på opplæring tidligere. De nye rekruttene starter med tredagers kurs i ungskogpleie 26-28. juni. Etterpå får de minimum tre ukers skogsarbeid hos kommuneskogene, skogringer eller andre skogeiere. For ungdommene med erfaring,  har prosjektet arbeidsgiveransvar og videreformidler arbeid i den grad vi får oppdrag. Tidligere har dette gitt arbeid i tre-fire uker.

Vi tilbyr opplæring, lønn etter tariff og tilgang på ryddesager. Nye rekrutter får arbeidsklær og verneutstyr til oppstart av kurset. Dette beholdes etter gjennomført sesong.

Du må være interessert i skogbruk, over 15 år og i god fysisk form. Erfaring fra skogsarbeid er en fordel, men ikke noe krav. Du må kunne ta deg til skogs på egenhånd (sager og bensin frakter vi). For å få en god oppstart, er det viktig at nye rekrutter kan jobbe i uke 26 og 27 (i uke 28-30 tar vi ferie). Vi prioriterer ungdommer som selv kan skaffe arbeidsoppdrag hvis de ellers stiller likt. Helst ønsker vi søkere fra Kongsvinger og Eidskog. Vi ønsker et mangfold i skogen og vil oppfordre kvinner og personer med minoritetsbakgrunn å søke.

Søknader leveres digitalt til Eidskog kommune innen 1. juni.

Dersom du har problemer med utfylling av elektronisk søknad, kontakt oss på postmottak@eidskog.kommune.no eller ring Servicekonteret på telefonnummer 62 83 36 00.

Kontaktpersoner:

Reidar Steffenstorpet - reidar.steffenstorpet@kongsvinger.kommune.no Tlf:947 82 269)

Julie Finsrud Lande - julie.finsrud.lande@eidskog.kommune.no Tlf: 62 83 37 08)

Sist oppdatert: 03.06.2017 15:31
Foto: 
Topp