Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Fra overbelegg til ISO-sertifisering

Som andre sykehjem i Norge er Langelandhjemmet blitt ISO sertifisert. Det handler om å etablere gode rutiner som sikrer kontroll og styring av kjerneoppgaver og kontinuerlig forbedring av virksomheten.

Hvilke fordeler har beboere og medarbeidere av et slikt system?

  • En ISO-sertifisering bidrar til å holde et gitt kvalitetsnivå. Et kvalitetssystem etter ISO 9001 skal bidra til at kundekrav, krav man stiller til seg selv og eksterne krav(lovkrav, eierkrav osv) følges.
  • Fordelen med et helhetlig kvalitetssystem er at det skaper orden i eget hus. Det handler om å finne det du trenger når du trenger det.
  • En jevnlig revisjon av en tredjepart sikrer at kvalitetssystemet blir vedlikeholdt. Det kan også hjelpe oss å se gamle rutiner med nye øyne.

Hva innebærer kvalitet i den daglige driften?

  • God virksomhetsstyring (internkontroll - kvalitetssystem). Pasienter/beboere og andre skal møte et godt fungerende sykehjem når de kommer til Langelandhjemmet!
  • Ha kontroll på det som er viktig. Kjerneprosessene bør gjennomgås i detalj. Våre kjerneoppgaver er; mottak, opphold og livsavslutning for svært syke eldre som har omfattende pleie og omsorgsbehov. Vi tilbyr avlastning-, lang- og korttidsplasser.
  • Riktig kompetanse og rasjonell bruk av ressursene gir trygge helsetjenester.
  • God planlegging og sette forbedring i system. Forebyggende tiltak er kjernen i risikostyring. Å bygge opp en kultur der risikotenking er dagligdags. Forebygge uønskede hendelser og vurdere tiltak for å begrense eventuelle skader.

Hvem velger ISO sertifisering?

Nærmere 2000 norske virksomheter og over 430 000 organisasjoner i over 100 land er sertifisert etter ISO 9001. I Norge er det flere rehabiliteringssenter og kun to sykehjem som er sertifisert! Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger har vært sertifisert siden 2005.

Les mer om saken i pressemeldingen om ISO-sertifiseringen.

Sist oppdatert: 22.03.2012 13:21
Tekst: 
Foto: 
Topp