Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tilskudd til vannmiljøtiltak

Kubergsåa, Roverud. Foto:Hilde Thidemann Sundbye

Hedmark Fylkeskommune utlyser tilskudd til Vannmiljøtiltak.

Søknadsfrist 1. februar

Kommuner, organisasjoner, foreninger og andre tiltakshavere kan fra 2017 søke om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.

For å nå miljømålene som er vedtatt i de regionale planene for vannforvaltning er det i mange vannforekomster nødvendig å gjennomføre tiltak for å bevare eller forbedre vannkvaliteten. Som initiativ for å starte gjennomføringen av tiltak har vannområde Glomma og Grensevassdragene satt av kroner 300 000,- i budsjettet til en tilskuddsordning

Her kan du lese mer om tilskuddet fra Hedmark Fylkeskommune

Sist oppdatert: 02.02.2017 00:31
Tekst: 
Foto: 
Topp