Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Viktig info om søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Viktig info og ny frist og for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket.

  • Ny søknadsfrist er 15. oktober 2017. Skjema for utfylling ble frigjort 1. oktober.
  • Kun elektronisk søknad, gå inn via Altinn eller Landbruksdirektoratets side.
  • Husk at fristen er endelig og at det ikke utbetales tilskudd til søknader som kommer etter fristen.
  • Mer info på Landbruksdirektoratets sider.

 

I løpet av sommeren er det gjort en stor opprydding i landbruksregisteret opp mot matrikkelen. Dette kan påvirke PT-søknadene og vi oppfordrer samtlige til å foreta en gjennomgang av de gårds- og bruksnummer det skal søkes på. Å sjekke dette gjør du enklest ved å gå inn i kommunens kartløsning eller gårdskart hos Nibio. Oppdager du feil kan du ta kontakt med Landbruksforvaltningen i kommunen.

 

Sist oppdatert: 31.10.2017 14:31
Foto: 
Topp