Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Ja til Kulturkvartalet

Nytt kulturhus et steg nærmere realsiering.

Illustrasjonsplan RådhuskvartaletKommunestyret behandlet den 25/3 saken om realisering av Kulturkvartalet. En stor og viktig sak for Kongsvingersamfunnet. Etter en lang debatt ble resultatet klart. Flertallet av kommunestyrets politikere stemte for rådmannens forslag om å realisere prosjektet.

Hovedkonseptet som ble presentert før jul står fortsatt ved lag, men prosjektet er bearbeidet for å redusere kostnadene.

  • De offentlige funksjonene innen kultur og administrasjon har den dominerende plassen sett fra Rådhusplassen. Hotellet ligger i bakkant mot Byparken.
  • Rådhusteatret er bevart som et frittliggende bygg sentralt i byggeriet som stor kino og konferansesal.
  • I kulturhuset er salene konsentrert og alle kulturfunksjonene er lagt på samme plan for å bli lett tilgjengelig.
  • I prosjektet er det vist et indre torg rundt Rådhusteatret som blir et raust felles rom som kan brukes av alle funksjonene i kvartalet.

Flertallsvedtaket innebærer at vi nå kan få kulturhuset som lenge har stått på ønskelisten. Et kulturhus som vil romme en ny stor sal med plass til 500 seter, en liten sal med plass til 250 og to små kinosaler. Alt sammen bygget rundt det eksisterende Rådhus-teatret. Dette vil bidra til et stort løft for kulturlivet - både i kommunen og i regionen. Med dette positive vedtaket kan det bli byggestart i januar neste år forutsatt at de private aktørene man samarbeider med får på plass en hotelldriver som kan bidra til å realsiere et nytt byhotell i Kongsvinger.

I bildearkivet vårt på Flickr kan du se skisser, modellbilder, perspektiver, plantegninger over det vedtatte skisseprosjektet.

Til høyre finner du link til den politiske saken som ble behandlet 25/3-2010 samt aktuelle bakgrunnsdokument.

 

Sist oppdatert: 22.03.2012 13:21
Tekst: 
Foto: 
Topp