Se Digitalt folkemøte om E16 Kongsvinger–E6 her klokken 18.00

Denne uken gjennomføres det digitale folkemøter i alle de fire kommunene, Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker, som har inngått et plansamarbeid for ny E16. 

Ordfører, plankoordinator og Nye Veier vil være tilstede og orientere om prosessen. Det blir anledning til å stille spørsmål i kommentarfelt og på SMS underveis i møtet, og spørsmålene blir fortløpende svart ut.

Digital sending:

Ordfører Margrethe Haarr ønsker velkommen til digitalt folkemøte. Kom gjerne med dine spørsmål og kommentarer i kommentarfeltet!

Publisert av Kongsvinger kommune Mandag 26. oktober 2020
 
 

Mulighet til å se sendingen på Rådhuset:
De som ikke har tilgang til digitale plattformer selv eller kan følge folkemøtet fra andre steder, kan se møtet på skjerm på Rådhuset i Kongsvinger.
Alle spørsmål og kommentarer må sendes inn skriftlig underveis – enten via sms, eller i kommentarfeltet på livesendingen. For dere som følger møtet på rådhuset, kan personalet der være behjelpelige med innsending av spørsmål.

Grunnet smittevernrestriksjoner er antall plasser meget begrenset, og vi understreker derfor at dette tilbudet kun er for dem som ikke har andre muligheter. Vi har plass til 20 personer. For å kunne drive effektiv smittesporing hvis det blir behov for det, kreves påmelding på forhånd.

Påmelding med navn og telefonnummer sendes til akvo@kongsvinger.kommune.no eller på telefon 416 42 525 eller fysisk i Servicetorget før klokken 1600 mandag 26. oktober.
Dere vil møtes utenfor inngangen nærmest Storgata klokken 17.45.

Hovedtema for møtet er planprogrammet som ligger ute på høring, status i prosjektet og plan for videre arbeid.

Tidspunkt for de digitale folkemøtene er:

  • Kongsvinger: 26. oktober kl. 18.00

  • Sør-Odal: 27. oktober kl. 18.00

  • Nes: 28. oktober kl. 18.00

  • Ullensaker: 29. oktober kl. 18.00

Slik kan du delta:

Forhindret fra å følge møtet?

Kan du ikke kan delta på folkemøtet i egen kommune, kan du delta en av de andre dagene eller se møtet i opptak.

Opptak av folkemøtene vil også bli gjort tilgjengelig på e16portalen.no i etterkant av møtene.

Husk at du kan gi ditt høringsinnspill helt frem til 23. november.

Velkommen til folkemøte!

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER