Øvrebyen – varsel om kontroll av brannalarmanlegget

Kongsvinger kommune har bestilt kontroll av kommunens brannalarmanlegg i Øvrebyen med batteriskift og feilutbedring.

  • Dette vil bli gjort i perioden 3. til 12.juni 2024.
  • På vegne av kommunen er det Firesafe som utfører jobben.

Vi kommer til å gjennomføre kontrollen sone for sone og Firesafe har lagd følgende oversikt over hvilke soner som vil få kontroll på hvilke dager. Se kart som viser soneinndeling. Under kartet finner dere tidspunkt for de ulike sonene.

Kart over soner i Øvrebyen.

Tidspunkt for kontroll

  • Mandag 03.06 – sone 1 og 2
  • Tirsdag 04.06 – sone 4 og 5
  • Onsdag 05.06 – sone 6
  • Torsdag 06.06 – sone 8
  • Fredag 07.06 – sone 9
  • Mandag 10.06 – sone 7, 10 og 13
  • Tirsdag 11.06 – sone 11, 12, 14
  • Onsdag 12.06 – sone 15

Det er sendt varselbrev til alle grunneiere.