Omsorgsstønad

bilde av en voksen som bærer et barn på ryggen

Hvem kan få omsorgsstønad?

Omsorgsstønad kan innvilges til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid over tid. Arbeidet må være vesentlig utover det som ansees som vanlig omsorgsarbeid. 

Hvilke kriterier legges til grunn?

For å kartlegge om omsorgsarbeidet er særlig tyngende vurderes disse momentene: 
  • om omsorgsarbeidet anses som helt nødvendig
  • antall timer per mnd
  • fysisk og/eller psykisk belastende
  • nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn 
  • fordeling over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden 
  • sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid 
  • antall omsorgsmottakere
  • omsorgsplikt
  • inntektstap 
Det er et krav at du har søkt om hjelpestønad fra nav når du søker omsorgsstønad. 
Det vil bli vurdert om omsorgsbehovet kan imøtekommes ved hjelp av andre tjenester.
 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER