Parallelloppdrag Midtbyen

Illustrasjonsbilde over Midtbyen

Utviklingen av Midtbyen er en sentral brikke for å oppnå målsettingene som ligger til grunn for byplanstrategien Kongsvinger 2050. For å få tegnet et godt bilde av utviklingsmulighetene i Midtbyen, har kommunen og en sentral eiendomsutvikler bedt tre arkitektgrupper komme med forslag til utviklingsgrep for Midtbyen.

Forslagene viser ulike grep på transformasjon og forettting, og gir gjennom dette et godt utgangspunkt for den videre diskusjonen rundt utvikling av området.

Evalueringsrapporten fra parallelloppdrgaet finner du her. (PDF, 12MB)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER