Nytt sentrumshotell og nye kulturfasiliteter i Kongsvinger

Kongsvinger kommune har mottatt en henvendelse fra tre eiendomsaktører som har et ønske om å etablere et nytt sentrumshotell med tilhørende fasiliteter langs Storgata og Teatergata . Kommunestyret vedtok i juni 2018 at det kan igangsettes en planprosess der man får vurdert nærmere konsekvensene av etablering av disse fasilitetene i randsonen av Byparken. Et eventuelt vedtak om faktisk realisering vil først komme når alle forhold rundt saken er belyst.

Nedenfor finner du de offentlige dokumentene som er utarbeidet i forbindelse med saken.

Sak 23/12095  Reguleringsplan, Kongsvinger sentrumshotell, kino- og kultursenter, planID 201903, Detaljregulering med konsekvensutredning, Sluttbehandling

Sak 23/13280 Kommunens rolle knyttet til fasiliteter i Kulturkvartalet – endelig anbefaling

Byparken – skisseforslag til parkplan

På oppdrag fra Kongsvinger kommune har Dronninga landskap utarbeidet et skisseforslag til hvordan Byparken kan videreutvikles og revitaliseres.

Kommunestyret vedtok i sak 53/21 i juni 2021 at Kongsvinger kommune skulle utrede hvordan Byparken kan videreutvikles og revitaliseres. Dette skulle skje i form av et skisseprosjekt og utformes slik at ideene kan benyttes uavhengig av om det blir et sentrumshotell og kino- og kultursenter.

Sak 97/21 – Kommunens rolle knyttet til fasiliteter i Kulturkvartalet

Presentasjon som ble holdt for politikere 9. mars 2021 av Kongsvinger sentrumshotell AS

Sak 38/19 – Reguleringsplan Kongsvinger sentrumshotell – behandling av oppstart, september 2019

Sak 79/19 – Avklaring av forutsetninger for videre utvikling av et byhotell med tilhørende fasiliteter, juni 2019

Sak 80/18 – Hotell i byparken – videre prosess samt samarbeidsavtale, september 2018

Sak 81/18 – Avtale om opsjon på kjøp av eiendom til hotell

Sak 60/18 - Henvendelse om nytt hotell i Byparken, juni 2018

 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30