Parallelloppdrag Stasjonssida

Illustrasjonsbilde over Stasjonstomta

Kongsvinger kommune gjennomførte i 2018 et parallelloppdrag for Stasjonssida. Gjennom dette parallelloppdraget fikk kommunen inn forslag til hvordan Stasjonssida kan utvikles for å styrke Festningsbyen Kongsvinger, og bli en vital bydel som bygger opp under intensjonene og målene i Kongsvinger 2050.

Forslagene viser at det er et stort potensiale for at bydelen kan blomstre selv om hovedtyngden av  sentrumshandelen konsentreres på nordsiden av Glomma.

Evalueringsrapporten fra parallelloppdraget finner du her. (PDF, 10MB)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30