Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble stiftet i 2010.

Formål

Jernbaneforum Kongsvingerbanen har som formål å bidra til en rask utvikling av Kongsvingerbanen for å sikre et attraktivt og konkurransedyktig togtilbud langs strekningen både for gods og persontransport. 

Dette gjøres blant annet ved å påvirke beslutningstakere og ved å ha tett og god dialog med Jernbanedirektoratet, BaneNOR, Samferdselsdepartementet og Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. 

Utvikling av Kongsvingerbanen er viktig ut i fra flere perspektiver. Banen har betydning for pendlertrafikk til/fra Osloområdet, pendlertrafikk over grensen, utvikling av forbindelsen mellom Oslo og Stockholm samt for godstransport for transportaksene øst-vest og nord-syd.

Medlemmer

Eidskog kommune - Kamilla Thue, ordfører
Kongsvinger kommune - Margrethe Haarr, ordfører
Sør-Odal kommune - Knut Hvithammer, ordfører
Nes kommune - Grethe Sjøli, ordfører
Lillestrøm kommune - Jørgen Vik, ordfører
Viken fylkeskommune (pol) - Kristoffer Robin Haug, fylkesråd for samferdsel
Viken fylkeskommune (adm) - Gunnar Haugerud, Avd for mobilitet og samfunn
Innlandet fylkeskommune (pol) - Stein Tronsmoen, leder av utvalg for samferdsel
Innlandet fylkeskommune (adm) - Magne Flø, Samferdsel – strategi og utvikling
NHO Innlandet/Viken - Jon Kristiansen, Regiondirektør NHO Innlandet
 
Sekretariatet for Jernbaneforum Kongsvingerbanen er lagt til Kongsvinger kommune.

Kontaktinformasjon:

Leder:
Kamilla Thue, Ordfører Eidskog kommune
Telefon: 977 19 842
Epost: Kamilla.Thue@Eidskog.kommune.no

Nestleder:
Jørgen Vik, Ordfører Lillestrøm kommune
Telefon: 913 97 430
Epost:
Jorgen.Vik@Lillestrom.kommune.no

Sekretariatet:
Hilde Nygaard, Rådgiver Kongsvinger kommune
Telefon: 997 90 803
Epost: Hilde.Nygaard@Kongsvinger.kommune.no

 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30