Gjeldende reguleringsplaner

Bildet viser fire mennesker som holder opp tomme snakkebobler

Gjeldende reguleringsplaner - finne ut hvilken arealplan som gjelder for din eiendom

På siden Arealplaner.no finner du ut hvilke arealplaner som gjelder for din eiendom. Er du berørt av en arealplanprosess har du fått brev fra kommunen og du kan følge prosessen fra denne siden.  På siden finner du gjeldende kart og bestemmelser for din eiendom og høringsdokumenter for arealplaner som er under arbeid. Du kan også sende inn dine innspill til pågående arealplanprosesser.

 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER