Ordførere i Vinger kommune fra 1837 til 1963

Her finner du en oversikt over ordførere i Vinger fra 1837 - 1963.

Vinger ble slått sammen i en storkommune fra 1964 som da ble Kongsvinger kommune.

Årstall

Navn
1837- 1838         Lars T. Bierkebæk
1839 - 1842 Michael Strøm Lie
1844 - 1847 Mentz Rynning
1847 - 1852 Michael Strøm Lie
1853 - 1854 Sigv. Rynning
1855 - 1859 F.D. Werenskiold
1859 - 1869 Mentz Rynning

1870 - 1870

Petter Holm
1871 - 1872 T. Grønvold
1873 - 1880 Albert Jacobsen
1881 - 1888 Thv. V. V. Engelhardt
1889 - 1896 H. Juell
1897 - 1907 C. Larsmoen
1908 - 1910 Andreas Christiansen
1911 - 1913

C. Larsmoen 

1914 - 1916 Th. Løvenskiold
1917 - 1919 Chr. Eng
1920 - 1929 Ivar Færder
1930 - 1931   Ole Smedstad
1932 - 1934 Bottolf Engebretsen
1935 - 1936 Alf Arnesen
1937 - 1940 Ivar Færder
1941 - 1945 Kr. Grasmo
1945 - 1951 Ivær Færder
1952 - 1963 Einar Tjernsberg

 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER