Spørsmål til de folkevalgte

kommunestyre

Dersom du ønsker å stille spørsmål til de folkevalgte kan du lese retningslinjene under og sende inn det spørsmålet du ønsker svar på via skjemalinken lengre ned på siden. Dette skjemaet blir videresendt til ordførerens mail.

Spørsmål fra innbyggere til de folkevalgte, eventuelt offentlig spørretid i kommunestyret

Her finner du retningslinjene for spørsmål til de folkevalgte: 

  • Alle personer som er bosatt og har stemmerett i kommunen kan stille spørsmål til ordføreren, kommunestyret eller det enkelte medlem av kommunestyret. 
  • Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av almen interesse.
  • Offentlig spørretid i kommunestyret er publikums «spørretime» før det formelle kommunestyret starter. Spørretiden tas etter møtets åpning og før navneoppropet.
  • For å sikre at svareren kan gi et tilfredsstillende svar, bør spørsmålene som hovedregel væreforelagt ordføreren senest 2 dager før møtet.
  • Kommunestyrets medlemmer kan ikke selv delta som spørrere. Spørsmål som etter ordførerens oppfatning bør stilles til den kommunale administrasjon, avvises. Spørsmål som ikke kan besvares forsvarlig umiddelbart, utsettes til neste møte.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30