Kongsvinger kommune sitt valgteam 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 - oppnevning av valgteam
Sak:003/22
Det er fattet følgende vedtak i saken:
Kommunestyret oppnevner følgende valgteam som har hovedansvar for gjennomføringen av kommunestyret- og fylkestingsvalget 2023

Ansvarsområde Ansvarlig
Valgansvarlig Hilde Thidemann Sundbye, HR- og organisasjonenheten
Ansvarlig - forhåndsstemmegivning Karin T. Arnesen, Kultur- og fritidsenheten
Datatekniske løsninger – Tellesentral Jonny Seterholtet, HR- og organisasjonsenheten
Datatekniske løsninger Indigo (H-ikt)
Ansvarlig – skanning og verifisering Tone Johnsen, Økonomienheten
Ansvarlig – administrativ telesentral Gunn Jørgensen, HR- og organisasjonsenheten
Kommunikasjonsansvarlig Toni Sjøenden, HR- og organisasjonsenheten

Det delegeres til valgteamet selv å velge medarbeidere i forberedelsene til valget innenfor sitt ansvarsområde.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER