Hvordan medvirke?

I løpet av høsten 2024 skal vi åpne for  

  • Medvirkningsprosess for barn og unge gjennom et undervisningsopplegg  

  • Folkemøter 

  • Dialog med næringslivet 

  • Dialog med lag og foreninger 

  • Dialog med Eldrerådet, Ungdomsrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  • Treffpunkt for innbyggerne våre i Servicetorget og i Biblioteket 

Det vil også bli lagt opp til en formell høringsperiode hvor alle kan komme med innspill digital eller pr. brev. Vi kommer tilbake med mer info rundt dette.  

 

Hva skjer med innspillene? 

Alle innspillene som kommer til Kongsvinger kommune vil bli gjennomgått og behandlet.  
Innspillene vil bli brukt i det videre arbeidet med å utforme kommuneplanens samfunnsdel. 

Vi vil etter høringsperioden publisere en oppsummering av medvirkningsarbeidet her på våre nettsider.