Høring av Kommunal planstrategi for Kongsvinger kommune versjon 1.0 2024-2027 og planprogram for revideringen av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

I henhold til plan- og bygningsloven §10-1 og vedtaket i formannskapet 24.1.2024 gjøres forslag til Kommunal planstrategi for Kongsvinger kommune versjon 1.0 2024-2027 og planprogram for revideringen av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 offentlig.

Høringsperioden er fra 29. januar og til 11. mars 2024. Det forventes at planstrategi og planprogram sluttbehandles i kommunestyret 11. 04. 2024.

Forslag til Kommunal planstrategi versjon 1.0 2024-2027 og Planprogram for revideringen av Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 finner du her:

Alle dokumenter knyttet til saken blir tilgjengelig også i kommunens servicetorg og Kongsvinger bibliotek.

Høringsfrist var 11.03.2024