Kontakt

Ansatte i Kongsvinger PPT:

Anne Kjersti Digerud, Leder
Mobil: 415 05 196   
E-post

Line Jansen, enhetssekretær 
Kontortelefon: 952 85 431  
E-post

Carina Sjøenden, PP-rådgiver
E-post

Vilde Klingenberg Andersen, PP-rådgiver
E-post

Pia Amundsen, PP-rådgiver
E-post 

Eva Kristin Gylterud, PP-rådgiver
E-post

Mari Wold Eriksen, PP-rådgiver 
E-post

Turid Elisabeth Grobøl Østmoen. Barnehagefaglig rådgiver
E-post

Mandager vil fortsatt være "inne-dag" for Kongsvinger PPT. Denne tiden brukes til utviklingsarbeid, drift, internt samarbeid og sakkyndighetsarbeid. Kongsvinger PPT har derfor ikke anledning til å delta på eksterne møter på mandager.

Åpningstider

 • Mandag - Fredag: -
 • Lørdag, Søndag: Stengt hele dagen.

Kart

Otervegen 26
2211 Kongsvinger
Norge

Kongsvinger pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT samarbeider med ansatte i barnehager og skoler for å fremme en inkluderende praksis i barnehage og skole. PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra støtte og tilrettelagte tiltak i barnehage og skole.

PPT Kongsvinger

Her finner du informasjon om PPT og hvordan du kan få hjelp

Hva gjør PPT? 

 • Du som er forelder, kan ta kontakt med barnehagen eller skolen hvis du er bekymret. 
 • PPT undersøker om barn kan ha behov for særskilt tilrettelegging gjennom observasjon av læringsmiljøet, kartlegging og tester.
 • PPT gir råd og veiledning til foreldre.
 • PPT tilbyr opplæring/veiledning til ansatte i barnehager og skoler.

Hvem kan få hjelp?

Vi hjelper barn i barnehage og skole med behov for særskilt tilrettelegging:

 • språk- og kommunikasjonsvansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • non-verbale lærevansker

Slik søker du om hjelp i barnehagen

Slik gjør du om du er lurer på om ditt barn har behov for særskilt tilrettelegging:

 • Ta kontakt med barnehagen. Barnehagen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 • Hvis barnet ditt barn fortsatt har utfordringer knyttet til utvikling og læring, kan barnehagen og foresatte henvise til PPT. PPT gjør ytterligere undersøkelser, og vil gi veiledning og råd om hva barnet har behov for av tilrettelegging. 
 • Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
 • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skal kommunen gjøre vedtak om at barnet skal ha spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
 • Her finner du mer informasjon: Saksgang ved bekymring

Slik søker du om hjelp på skolen

Slik gjør du om du er lurer på om ditt barn har behov for særskilt tilrettelegging i skolen:

 • Ta kontakt med skolen. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 • Hvis barnet ditt fortsatt har utfordringer knyttet til læring, kan skolen og foreldre henvise til PPT. PPT gjør ytterligere undersøkelser om tilretteleggingsbehov eleven har, og gir veiledning og råd på bakgrunn av dette. 
 • Hvis PPT konkluderer med at eleven har behov for tilrettelagte tiltak i form av spesialundervisning, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
 • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning, skal kommunen gjøre vedtak om at eleven skal ha spesialundervisning.
 • Her finner du mer informasjon: Saksgang ved bekymring

Finn barnehagens eller skolen kontaktperson

Kontaktpersoner i PPT for skoler

Skole

Kontaktperson PPT

Austmarka

Pia Amundsen

Brandval

Vilde Klingenberg Andersen

KUSK

Vilde Klingenberg Andersen

Langeland

Pia Amundsen

Marikollen

Pia Amundsen

Roverud

Pia Amundsen 

Vennersberg

Carina Sjøenden

Finnskogen Montessorri

Carina Sjøenden

 NTG-U

 Vilde Klingenberg Andersen

Kongsvinger Montessori

 Vilde Klingenberg Andersen/Mari Eriksen

 

Kontaktpersoner i PPT for barnehager

Barnehage

Kontaktperson PPT

Austmarka barnehage

Mari Wold Eriksen

Brandval barnehage

Mari Wold Eriksen

Eskoleia barnehage

Mari Wold Eriksen

Lia barnehage

Mari Wold Eriksen

Marikollen barnehage

Eva Gylterud

Myrulla barnehage

Mari Wold Eriksen

Puttara FUS barnehage

Eva Gylterud

Langeland barnehage

Eva Gylterud

Vinger barnehage

Eva Gylterud

Vangen barnehage

Eva Gylterud

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30