Kontakt

Ansatte i Kongsvinger PPT:

Anne Kjersti Digerud, Leder
Mobil: 415 05 196   
E-post

Line Jansen, enhetssekretær 
Kontortelefon: 952 85 431  
E-post

Carina Sjøenden, PP-rådgiver
E-post

Vilde Klingenberg Andersen, PP-rådgiver
E-post

Pia Amundsen, PP-rådgiver
E-post 

Eva Kristin Gylterud, PP-rådgiver
E-post

Mari Wold Eriksen, PP-rådgiver 
E-post

Turid Elisabeth Grobøl Østmoen. Barnehagefaglig rådgiver
E-post

 

 

 

Skjema Barnehage (PPT)

Her finner du aktuelle skjema for barnehager som søker om PPT-tjenester.

Bilde av en blyant som blir brukt til å skrive med.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER