Regional rådgiver for frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet

familie på tur

 

Hva er regional rådgiver for frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet?

Regional rådgiver arbeider for å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og bedre helse og livskvalitet gjennom fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.

 

Oversikt over arbeidsområder

 • Økt fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO.  
  • Utvikle felles kultur, ledelse og holdninger til fysisk aktivitet 
  • Kompetanse i forhold til fysisk aktivitet i læringsmiljøer, kroppsøving og friminuttene
  • Fokus på hverdagsaktiviteten i barnefamilier 
  • Fokus på attraktive utemiljøer i skolegårdene og barnehagene
  • Bidra til at ungdom får mulighet til å være fysisk aktiv utfra egne forutsetninger

 

 • Øke kompetansen for viktigheten av fysisk aktivitet i alle aldre
  • Barn og ungdom i aktivitet gjennom åpen hall, idrettsskoler, egen organisert aktivitet og lavterskel aktiviteter
  • Kompetansehevende tiltak i form av konferanser og temakvelder
    
 • Rådgivende tjenester til kommunene og frivillige lag og foreninger

Kontaktinformasjon


Ingunn Fossmellem, tlf 48112500
epost: ingunn.fossmellem@kongsivnger.kommune.no

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER