Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen

avtale

Hva er regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen?

Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK) er et innkjøpssamarbeid mellom 7 kommuner og 6 interkommunale selskaper i Kongsvingerregionen. RIIK er organisert som et vertskommunesamarbeid med Kongsvinger kommune som vertskommune. Formålet med samarbeidet er å anskaffe og forvalte nødvendige og riktige varer og tjenester det er behov for på en måte som bidrar til en mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av kommunens ressurser. Oppgavene til RIIK omfatter blant annet:

  • Inngå og vedlikeholde felles rammeavtaler.
  • Etablere felles rutiner for anskaffelser.
  • Rådgivning og bistand i forbindelse med enkeltanskaffelser.
  • Informasjon om og opplæring i anskaffelsesregelverket.

Det er utarbeidet en regional anskaffelsesstrategi som definerer veivalg og satsinger innen anskaffelsesområdet. Strategien har som hovedmål at kommunenes anskaffelser skal bidra til verdiskapning for kommunene og brukere, ivareta samfunnsansvar og skape tillit til kommunene som innkjøpere.

RIIK har samlet nyheter, oversikt over pågående og kommende anskaffelser, kontaktinformasjon og informasjon om sin virksomhet på nettsiden www.riik.no

Kontakt oss på riik@kongsvinger.kommune.no

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30