Regional samhandlingskoordinator

samarbeid

Hva er en samhandlingskoordinator?

Samhandlingskoordinator har oversikt over områdene for samhandling, og bistår kommunene i det interkommunale samarbeidet relatert til Helse-Sør Øst og AHUS.

Samhandlingskoordinator sørger for en forankring av lovpålagte oppgaver og avtaler i samarbeidskommunene ved å bidra til gode avtaleprosesser med foretaket, slik at disse ivaretar pasientenes og kommunenes interesser. 

 

Vi jobber mot helse- og mestringsenhetene i kommunene, Høgskolen, AHUS, regionale nettverk, kommunal administrasjon, politiske apparat

 

Kontaktinformasjon

Samhandlingskoordinator Gyri Andvik Johnsen

gyri.andvik.johnsen@kongsvinger.kommune.no

tlf +47 93013890 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER