Rehabilitering i sykehjem

Viser bilde av en hvit lilje med blå bakgrunn

Korttidsopphold i sykehjem er et tilbud for personer som har fått en helse- og funksjonssvikt som krever et tidsavgrenset opphold i sykehjem.

Korttidsopphold i sykehjem er et tilbud til personer som i en begrenset periode har behov for heldøgns pleie- og omsorg samt intensivert rehabilitering før vedkommende kan flytte hjem i egen bolig igjen. Oppholdet kan også være et tilbud til tjenestemottaker som ikke kan reise hjem etter en sykehusinnleggelse, men som trenger å avslutte påbegynt behandling eller utredes videre.

Rehabiliteringsteamet på korttidsopphold vil bestå av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier/helsefagarbeider. Det vil sammen med brukeren bli utarbeidet en plan for oppholdet, samt en plan for oppfølging og videre rehabilitering i eget hjem etter avsluttet korttidsopphold.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER