DKS Søknadsskjema

Navn på søker
Adressen til søker
Postnummer til søker
Poststed til søker
Telefonnummer til søker
Mobilnummer til søker
Epostadresse til søker
Organisasjonsnummer fra Brønnøysundregisteret
Ansvarlig kontaktperson for søknaden
Mobilnummer til ansvarlig kontaktperson
Hvilke skoler prosjektet samarbeider med
Hvor mye søkes det om

Hva søkes det tilskudd til?
 
Tittelen på prosjektet
Kunstart
 
 
 
 
 
 
 

Kostnadsoverslag for prosjektet

Fyll inn kostnadstype, antall, pris pr enhet og totalsummer under

Finansieringsplan

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30